Grzyby.net.pl

Internetowy atlas grzybów.

Zapraszamy na nasze facebookowe grupy:

Kochamy grzyby 🙂         Grzyby nasza pasja

OCHRONA GRZYBÓW W POLSCE.

Ochrona grzybów w Polsce.

Zdjęcie – Agnieszka Kurpińska

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i zachowanie właściwego stanu ochrony dziko występujących w Polsce i Unii Europejskiej, rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi. Celem tej ochrony jest również zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.

Gatunki chronione określa następujące rozporządzenie:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001408

Formularz wniosku o wydanie zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków chronionych

http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5444/wniosek_zezwolenie_grzyby_icon_icon.doc

_________________________________________________________________________________

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA, z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001408/O/D20141408.pdf

 

Przewiń do góry